Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
6
Odsłon artykułów:
153079

Regulamin

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego.

2. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 07.00.

3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

4. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane są przez okres 2 miesięcy a następnie niszczone.

10. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo wejścia do wynajmowanego pokoju pod nieobecność gościa w przypadku podejrzenia awarii lub podobnych zdarzeń.

11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.

12. Zabronione jest wnoszenie rowerów, itp. do pokoi. Należy je przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

13. Ze względu na komfort naszych Gości, w pokojach i całym budynku obowiązuje zakaz palenia (miejsce do palenia znajduje się na zewnątrz budynku).

14. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt w wysokości 30% opłaty za pokój. Do 24 godzin od rezerwacji telefonicznej czekamy na elektroniczne (email) potwierdzenie wpłaty zadatku. Nie potwierdzenie wpłaty w w/w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

15. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu.

16. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, również w sytuacji gdy Klient po przyjeździe na miejscu stwierdzi, że warunki lokalowe nie odpowiadają jego oczekiwaniom.